Rune og rummet

Rune og Rummet bøgerne er produceret af Familieforlaget i samarbejde med DTU Space. Bøgerne er blevet realiseret ved hjælp af økonomisk støttet fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Formålet med denne produktion er at give danske børn flere muligheder for at tilegne sig viden om rumforskning på egen hånd. Bøgerne blev i september 2009 delt ud til alle danske grundskoler i 1 sæt pr skole, så alle danske skolebiblioteker har disse titler på hylderne.

Danmark er en relativt stærk rumforskningsnation, og bøgerne er en del af en strategi, der skal sikre, at danske unge også fremover vælger at uddanne sig til rumforskere. Baggrunden for at sådant valg er en interesse, der dannes allerede i barndommen, og Rune og Rummet serien skal muliggøre, at en sådan interesse kan opstå.

En lige så vigtig idé med bøgerne er almindelig folkeoplysning, altså ønske om at danske børn forstår grundbegreberne i rumforskningen.

Bøgerne er fiktion med et fagligt indhold, der er godkendt af rumforskere. Lixen ligger omkring 6, så bøgerne henvender sig til begynderlæseren og fungerer som læsetræning. De kan naturligvis sagtens anvendes til højtlæsning og de omhandler et tema, der interesserer mange børn, måske især drengene, der kan være lidt tungere end pigerne til at få lært at læse.

Uddrag fra materialevurdering:

"Fire informative og sjove letlæsningsbøger, der vil vække børnenes fantasi og interesse for rummet."